Welkom op mijn site.
Ik ben docent bij Gilde Opleidingen en tijdens mijn lessen wordt aandacht besteed aan technische projecten binnen het werkveld van de mechatronica, werktuigbouwkunde en elektronica.
De theorie van verschillende technische onderwerpen en aspecten wordt besproken en aangevuld met voorbeelden en uitwerkingen voor studenten en geïnteresseerden.
Veel lees - en studieplezier.

P Peters.

 

Les - en Studiemateriaal over Engineering: Mechanica/Krachtenleer, Buiging - en Wringingssituaties, Zwaartepunt berekeningen en Traagheidsmomenten, berekenen van staafkrachten d.m.v. knooppuntmethode en Snede methode van Ritter, berekeningen van bouten en hoeklassen :

 1. Inleiding: Krachtenleer
 2. Evenwicht en Reactie
 3. Vervolg Evenwicht en Reactie
 4. Presentatie inleiding in de Constructieleer
 5. Belasting & Spanning
 6. Presentatie berekenen van het zwaartepunt
 7. Presentatie buigbelasting op een balk
 8. Presentatie Tekenen van de D-lijn en Momentenlijn
 9. Opgaven met uitwerking bij buiging op een balk
 10. Opgaven + uitwerking combi leerjaar 2
 11. Oefentoets over buiging op een balk
 12. Presentatie uitleg van het Traagheidsmoment
 13. Uitleg Traagheidsmoment
 14. Reader Traagheidsmoment en Weerstandsmoment Lj2 Pw08
 15. Standaard formules bij Buiging
 16. Presentatie inleiding staafkrachten berekenen
 17. Project Bovenloopkraan Leerjaar 3
 18. Presentatie Snedemethode va Ritter
 19. Stappenplan knooppunt en Snede methode
 20. Reader Cremonadiagram, VLS en Ritter
 21. Construeren van Assen
 22. Uitleg Vrij Lichaam Schema
 23. Oefenopgaven staafkrachten met de knooppuntmethode
 24. Oefenopgaven staafkrachten met de snede methode van Ritter
 25. Extra Oefenopdrachten staafkrachten knooppunt methode en Ritter
 26. Reader Constructieleer voor Staalbouw - Staafkrachten
 27. Uitleg Tekenen van een Cremonadiagram
 28. Oefenopgave voor de toets Knoopuntmethode + Ritter
 29. Stappenplan bij Knik
 30. Knik berekenen
 31. De Kniktabel
 32. Berekening dwars-en-langsbalken
 33. Vergeet-mij-nietjes bij buiging op een balk
 34. Van alles wat - Basis-vragen-en-opdrachten
 35. Sterkteberekening van bouten en hoeklassen
 36. Excelblad berekening van hoeklassen
 37. Project Staalbouw
 38. Buiging en Wringing met uitleg
 39. Oefenopgaven buiging en wringing
 40. Grafostatica
 41. Vraagstukken uit de werktuigbouw deel 1
 42. Vraagstukken uit de werktuigbouw deel 2
 43. Presentatie Materiaalstructuren
 44. Stangenveelhoek_en_poolfiguur
 45. Spanningen en vervormingen TU Eindhoven

Lesmateriaal Exacte vakken ter ondersteuning van de technische vakken en doorstromen naar HBO:

 1. Wiskunde Keuzedeel voorbereiding HBO
 2. Oefentoetsen : Keuzedeel Voorbereiding wiskunde voor het HBO:
 3. Handige wiskunde-apps
 4. Wiskunde academie
 5. Dictaat Rekenvaardigheden
 6. Getallentheorie
 7. Theorie Ontbinden in factoren
 8. Theorie over differentiëren
 9. Oefenopgaven differentiëren
 10. Uitwerking Oefenopgaven differentiëren
 11. Differentiëren vervolg
 12. Theorie wiskunde over optimaliseren
 13. Functies
 14. Workshop over integreren
 15. Uitwerking Workshop integreren
 16. Toepassing integreren bij werktuigbouw
 17. Integraal Rekenen
 18. Integreren
 19. Interpoleren
 20. Mathematiseren
 21. Oplossen van stelsels vergelijkingen
 22. Optimaliseren in de meetkunde
 23. Priemgetallen zeef van Eratosthenes
 24. Uitleg ontbinden in factoren en kwadraatsplitsen
 25. Uitleg abc formule
 26. Testen abc formule
 27. Vector meetkunde
 28. Workshop Verhoudingen
 29. Workshop Meetkunde
 30. Workshop Goniometrie 1
 31. Workshop Goniometrie 2
 32. Presentatie theorie over krachtenleer
 33. Workshop Krachten
 34. Theorie dichtheid 1
 35. Theorie dichtheid 2
 36. Workshop Dichtheid
 37. Workshop Druk
 38. Workshop Elektriciteit
 39. Workshop Energie en Arbeid
 40. Workshop Gaswetten
 41. Workshop-Optimaliseren
 42. Workshop verbanden
 43. Workshop CNC
 44. Workshop Doorsnede tekenen
 45. Oefentoets Differentiëren met uitwerkingen
 46. Oefentoets differentiëren
 47. Oefentoetsen Integreren met Uitwerkingen
 48. Oefentoets keuze-toets
 49. Oefentoets kwadratische functies
 50. Theorie Goniometrie basisregels
 51. Theorie Goniometrie vergelijkingen
 52. Theorie Goniometrische functies en grafieken
 53. Theorie over logaritme

Ontwerpen met Solid Works: 
 

Portfolio

 

Aambeeld

Drukveer

 

Bankschroef

Draadspil

 

Bankschroef

As

 

Losse Bek

 

Koffiebeker

 

Velden met een * zijn verplicht

Onderlegger

 

Samenstelling

 

vaste Bek

.