Welkom op mijn site.
Ik ben docent bij Gilde Opleidingen en tijdens mijn lessen besteed ik aandacht aan technische projecten binnen het werkveld van de mechatronica, werktuigbouwkunde en elektronica.
De theorie van verschillende technische onderwerpen en aspecten wordt besproken en aangevuld met voorbeelden en uitwerkingen voor studenten en geïnteresseerden.
Verder nog veel wiskundige ondersteuning nodig in de techniek.
Veel lees - en studieplezier.

Peter Peters.
 

Les - en Studiemateriaal over Engineering: Mechanica/Krachtenleer, Buiging - en Wringingssituaties, Zwaartepunt berekeningen en Traagheidsmomenten, berekenen van staafkrachten d.m.v. knooppuntmethode en Snede methode van Ritter, berekeningen van bouten en hoeklassen :

 1. Inleiding: Krachtenleer
 2. Presentatie theorie over krachtenleer
 3. Reader leerjaar 1
 4. Evenwicht en Reactie
 5. Vervolg Evenwicht en Reactie
 6. Presentatie inleiding in de Constructieleer
 7. Reader Belasting & Spanning
 8. Reader tekeninglezen leerjaar 1
 9. Presentatie berekenen van het zwaartepunt
 10. Excelblad zwaartepunt bepalen en verder..
 11. Presentatie buigbelasting op een balk
 12. Presentatie Tekenen van de D-lijn en Momentenlijn
 13. Opgaven met uitwerking bij buiging op een balk
 14. Opgaven + uitwerking combi leerjaar 2
 15. Oefentoets over buiging op een balk
 16. Presentatie uitleg van het Traagheidsmoment
 17. Uitleg Traagheidsmoment
 18. Reader Traagheidsmoment en Weerstandsmoment Lj2 Pw08
 19. Standaard formules bij Buiging
 20. Presentatie inleiding staafkrachten berekenen
 21. Project Bovenloopkraan Leerjaar 3
 22. Presentatie Snedemethode va Ritter
 23. Stappenplan knooppunt en Snede methode
 24. Reader Cremonadiagram, VLS en Ritter
 25. Construeren van Assen
 26. Uitleg Vrij Lichaam Schema
 27. Oefenopgaven staafkrachten met de knooppuntmethode
 28. Oefenopgaven staafkrachten met de snede methode van Ritter
 29. Extra Oefenopdrachten staafkrachten knooppunt methode en Ritter
 30. Reader Constructieleer voor Staalbouw - Staafkrachten
 31. Uitleg Tekenen van een Cremonadiagram
 32. Oefenopgave voor de toets Knoopuntmethode + Ritter
 33. Stappenplan bij Knik
 34. Knik berekenen
 35. De Kniktabel
 36. Berekening dwars-en-langsbalken
 37. Vergeet-mij-nietjes bij buiging op een balk
 38. Van alles wat - Basis-vragen-en-opdrachten
 39. Sterkteberekening van bouten en hoeklassen
 40. Extra oefenopgaven over bouten en hoeklassen
 41. Extra toetsopgaven berekening van lassen
 42. Excelblad berekening van hoeklassen
 43. Project Staalbouw
 44. Buiging en Wringing met uitleg
 45. Oefenopgaven buiging en wringing
 46. Grafostatica
 47. Vraagstukken uit de werktuigbouw deel 1
 48. Vraagstukken uit de werktuigbouw deel 2
 49. Presentatie Materiaalstructuren
 50. Stangenveelhoek_en_poolfiguur
 51. Spanningen en vervormingen TU Eindhoven


Leuke site over autotechniek:

https://www.mvwautotechniek.nl/


Video's

 1. Staafkrachten in constructies (Trusses)
 2. Uitleg Snede methode van Ritter
 3. Buigspanningen in balken
 4. Materiaalstructuren
 5. Bereiding van Staal
 6. Verbindingstechnieken
 7. De condensator


Studenten van Gilde Opleidingen leerjaar 3 Werktuigbouwkunde samen met 2 Fontys-studenten maken lasmallen en programmeren de Cobot voor laswerkzaamheden
Het project wordt uitgevoerd bij de firma Addit in Venlo .
Met dank aan de las-engineer van Addit
 1. Lasrobot bij Addit


Hieronder de video waarin de samenwerking tussen de studenten van Gilde Opleidingen, 2 Fontys-studenten en Addit wordt weergegeven:
 1. Video bij Addit


Lesmateriaal Exacte vakken ter ondersteuning van de technische vakken en doorstromen naar HBO:

 1. Wiskunde Keuzedeel voorbereiding HBO
 2. Oefentoetsen : Keuzedeel Voorbereiding wiskunde voor het HBO:
 3. Handige wiskunde-apps
 4. Wiskunde academie
 5. Dictaat Rekenvaardigheden
 6. Getallentheorie
 7. Theorie Ontbinden in factoren
 8. Theorie over differentiëren
 9. Oefenopgaven differentiëren
 10. Uitwerking Oefenopgaven differentiëren
 11. Differentiëren vervolg
 12. Theorie wiskunde over optimaliseren
 13. Functies
 14. Workshop over integreren
 15. Uitwerking Workshop integreren
 16. Toepassing integreren bij werktuigbouw
 17. Integraal Rekenen
 18. Integreren
 19. Interpoleren
 20. Mathematiseren
 21. Oplossen van stelsels vergelijkingen
 22. Optimaliseren in de meetkunde
 23. Priemgetallen zeef van Eratosthenes
 24. Uitleg ontbinden in factoren en kwadraatsplitsen
 25. Uitleg abc formule
 26. Testen abc formule
 27. Vector meetkunde
 28. Workshop Verhoudingen
 29. Workshop Meetkunde
 30. Workshop Goniometrie 1
 31. Workshop Goniometrie 2
 32. Presentatie theorie over krachtenleer
 33. Workshop Krachten
 34. Theorie dichtheid 1
 35. Theorie dichtheid 2
 36. Workshop Dichtheid
 37. Workshop Druk
 38. Workshop Elektriciteit
 39. Workshop Energie en Arbeid
 40. Workshop Gaswetten
 41. Workshop-Optimaliseren
 42. Workshop verbanden
 43. Workshop CNC
 44. Workshop Doorsnede tekenen
 45. Oefentoets Differentiëren met uitwerkingen
 46. Oefentoets differentiëren
 47. Oefentoetsen Integreren met Uitwerkingen
 48. Oefentoets keuze-toets
 49. Oefentoets kwadratische functies
 50. Theorie Goniometrie basisregels
 51. Theorie Goniometrie vergelijkingen
 52. Theorie Goniometrische functies en grafieken
 53. Theorie over logaritme

Ontwerpen met Solid Works: 
 

Portfolio

 

Aambeeld

Drukveer

 

Bankschroef

Draadspil

 

Bankschroef

As

 

Losse Bek

 

Koffiebeker

 

Velden met een * zijn verplicht

Onderlegger

 

Samenstelling

 

vaste Bek

.