Welkom op mijn site.
Ik ben docent bij Gilde Opleidingen en tijdens mijn lessen besteed ik aandacht aan technische projecten binnen het werkveld van de mechatronica, werktuigbouwkunde en elektronica.
De theorie van verschillende technische onderwerpen en aspecten wordt besproken en aangevuld met voorbeelden en uitwerkingen voor studenten en geïnteresseerden.
Verder nog veel wiskundige ondersteuning nodig in de techniek.
Veel lees - en studieplezier.

Peter Peters.
 

Les - en Studiemateriaal over Engineering: Mechanica/Krachtenleer, Buiging - en Wringingssituaties, Zwaartepunt berekeningen en Traagheidsmomenten, berekenen van staafkrachten d.m.v. knooppuntmethode en Snede methode van Ritter, berekeningen van bouten en hoeklassen :

 1. Inleiding: Krachtenleer
 2. Presentatie theorie over krachtenleer
 3. Reader leerjaar 1
 4. Evenwicht en Reactie
 5. Vervolg Evenwicht en Reactie
 6. Presentatie inleiding in de Constructieleer
 7. Reader Belasting & Spanning
 8. Reader tekeninglezen leerjaar 1
 9. Presentatie berekenen van het zwaartepunt
 10. Excelblad zwaartepunt bepalen en verder..
 11. Presentatie buigbelasting op een balk
 12. Presentatie Tekenen van de D-lijn en Momentenlijn
 13. Opgaven met uitwerking bij buiging op een balk
 14. Opgaven + uitwerking combi leerjaar 2
 15. Oefentoets over buiging op een balk
 16. Presentatie uitleg van het Traagheidsmoment
 17. Uitleg Traagheidsmoment
 18. Reader Traagheidsmoment en Weerstandsmoment Lj2 Pw08
 19. Standaard formules bij Buiging
 20. Presentatie inleiding staafkrachten berekenen
 21. Project Bovenloopkraan Leerjaar 3
 22. Presentatie Snedemethode va Ritter
 23. Stappenplan knooppunt en Snede methode
 24. Reader Cremonadiagram, VLS en Ritter
 25. Construeren van Assen
 26. Uitleg Vrij Lichaam Schema
 27. Oefenopgaven staafkrachten met de knooppuntmethode
 28. Oefenopgaven staafkrachten met de snede methode van Ritter
 29. Extra Oefenopdrachten staafkrachten knooppunt methode en Ritter
 30. Reader Constructieleer voor Staalbouw - Staafkrachten
 31. Uitleg Tekenen van een Cremonadiagram
 32. Oefenopgave voor de toets Knoopuntmethode + Ritter
 33. Stappenplan bij Knik
 34. Knik berekenen
 35. De Kniktabel
 36. Berekening dwars-en-langsbalken
 37. Vergeet-mij-nietjes bij buiging op een balk
 38. Van alles wat - Basis-vragen-en-opdrachten
 39. Sterkteberekening van bouten en hoeklassen
 40. Extra oefenopgaven over bouten en hoeklassen
 41. Extra toetsopgaven berekening van lassen
 42. Excelblad berekening van hoeklassen
 43. Project Staalbouw
 44. Buiging en Wringing met uitleg
 45. Oefenopgaven buiging en wringing
 46. Grafostatica
 47. Vraagstukken uit de werktuigbouw deel 1
 48. Vraagstukken uit de werktuigbouw deel 2
 49. Presentatie Materiaalstructuren
 50. Stangenveelhoek_en_poolfiguur
 51. Spanningen en vervormingen TU Eindhoven


Leuke site over autotechniek:

https://www.mvwautotechniek.nl/


Video's

 1. Staafkrachten in constructies (Trusses)
 2. Uitleg Snede methode van Ritter
 3. Buigspanningen in balken
 4. Materiaalstructuren
 5. Bereiding van Staal
 6. Verbindingstechnieken
 7. De condensator


Studenten van Gilde Opleidingen leerjaar 3 Werktuigbouwkunde samen met 2 Fontys-studenten maken lasmallen en programmeren de Cobot voor laswerkzaamheden
Het project wordt uitgevoerd bij de firma Addit in Venlo .
Met dank aan de las-engineer van Addit
 1. Lasrobot bij Addit


Hieronder de video waarin de samenwerking tussen de studenten van Gilde Opleidingen, 2 Fontys-studenten en Addit wordt weergegeven:
 1. Video bij Addit


Lesmateriaal Exacte vakken ter ondersteuning van de technische vakken en doorstromen naar HBO:

 1. Wiskunde Keuzedeel voorbereiding HBO
 2. Oefentoetsen : Keuzedeel Voorbereiding wiskunde voor het HBO:
 3. Handige wiskunde-apps
 4. Wiskunde academie
 5. Dictaat Rekenvaardigheden
 6. Getallentheorie
 7. Theorie Ontbinden in factoren
 8. Theorie kwadratische functies
 9. Theorie over differentiëren
 10. Formuleblad differentiëren
 11. Oefenopgaven differentiëren
 12. Uitwerking Oefenopgaven differentiëren
 13. Differentiëren vervolg
 14. Theorie wiskunde over optimaliseren
 15. Functies
 16. Workshop over integreren
 17. Uitwerking Workshop integreren
 18. Toepassing integreren bij werktuigbouw
 19. Integraal Rekenen
 20. Integreren
 21. Interpoleren
 22. Mathematiseren
 23. Oplossen van stelsels vergelijkingen
 24. Optimaliseren in de meetkunde
 25. Priemgetallen zeef van Eratosthenes
 26. Uitleg ontbinden in factoren en kwadraatsplitsen
 27. Uitleg abc formule
 28. Testen abc formule
 29. Vector meetkunde
 30. Workshop Verhoudingen
 31. Workshop Meetkunde
 32. Workshop Goniometrie 1
 33. Workshop Goniometrie 2
 34. Presentatie theorie over krachtenleer
 35. Workshop Krachten
 36. Theorie dichtheid 1
 37. Theorie dichtheid 2
 38. Theorie meetkunde
 39. Workshop dichtheid 1
 40. Workshop dichtheid 2
 41. Workshop meetkunde
 42. Workshop Druk
 43. Workshop Elektriciteit
 44. Workshop Energie en Arbeid
 45. Workshop Gaswetten
 46. Workshop-Optimaliseren
 47. Workshop verbanden
 48. Workshop CNC
 49. Workshop Doorsnede tekenen
 50. Oefentoets Differentiëren met uitwerkingen
 51. Oefentoets differentiëren
 52. Oefentoetsen Integreren met Uitwerkingen
 53. Oefentoets keuze-toets
 54. Oefentoets kwadratische functies
 55. Theorie Goniometrie basisregels
 56. Theorie Goniometrie vergelijkingen
 57. Theorie Goniometrische functies en grafieken
 58. Stappenplan ontbinden in factoren
 59. Stappenplan kwadraat afsplitsen
 60. Uitleg kwadraat afsplitsen
 61. Oefenopgaven kwadratische functies
 62. Stappenplan ontbinden in factoren & Kwadraat afsplitsen
 63. Stappenplan abc-formule
 64. Macht functies
 65. Stappenplan snijpunten berekenen
 66. Sinus- en Cosinusregel
 67. Theorie over logaritme

Ontwerpen met Solid Works: 
 

Portfolio

 

Aambeeld

Drukveer

 

Bankschroef

Draadspil

 

Bankschroef

As

 

Losse Bek

 

Koffiebeker

 

Velden met een * zijn verplicht

Onderlegger

 

Samenstelling

 

vaste Bek

.