Welkom op mijn site.
Ik ben docent bij Gilde Opleidingen en in mijn lessen besteed ik aandacht aan technische projecten binnen het werkveld van de mechatronica, werktuigbouwkunde en elektronica.
De theorie van verschillende technische onderwerpen en aspecten wordt besproken en aangevuld met voorbeelden en uitwerkingen voor studenten en geïnteresseerden.
Verder nog veel wiskundige ondersteuning nodig in de techniek.
Veel lees - en studieplezier.

Peter Peters.
 

Les - en Studiemateriaal over Engineering: Mechanica/Krachtenleer, Buiging - en Wringingssituaties, Zwaartepunt berekeningen en Traagheidsmomenten, berekenen van staafkrachten d.m.v. knooppuntmethode en Snede methode van Ritter, berekeningen van bouten en hoeklassen :

 1. Inleiding: Krachtenleer
 2. Presentatie theorie over krachtenleer
 3. Reader leerjaar 1
 4. Evenwicht en Reactie
 5. Vervolg Evenwicht en Reactie
 6. Presentatie inleiding in de Constructieleer
 7. Reader Belasting & Spanning
 8. Reader tekeninglezen leerjaar 1
 9. Presentatie berekenen van het zwaartepunt
 10. Excelblad zwaartepunt bepalen en verder..
 11. Presentatie buigbelasting op een balk
 12. Presentatie Tekenen van de D-lijn en Momentenlijn
 13. Opgaven met uitwerking bij buiging op een balk
 14. Opgaven + uitwerking combi leerjaar 2
 15. Oefentoets over buiging op een balk
 16. Presentatie uitleg van het Traagheidsmoment
 17. Uitleg Traagheidsmoment
 18. Reader Traagheidsmoment en Weerstandsmoment Lj2 Pw08
 19. Standaard formules bij Buiging
 20. Presentatie inleiding staafkrachten berekenen
 21. Project Bovenloopkraan Leerjaar 3
 22. Presentatie Snedemethode va Ritter
 23. Stappenplan knooppunt en Snede methode
 24. Reader Cremonadiagram, VLS en Ritter
 25. Construeren van Assen
 26. Uitleg Vrij Lichaam Schema
 27. Oefenopgaven staafkrachten met de knooppuntmethode
 28. Oefenopgaven staafkrachten met de snede methode van Ritter
 29. Extra Oefenopdrachten staafkrachten knooppunt methode en Ritter
 30. Reader Constructieleer voor Staalbouw - Staafkrachten
 31. Uitleg Tekenen van een Cremonadiagram
 32. Oefenopgave voor de toets Knoopuntmethode + Ritter
 33. Stappenplan bij Knik
 34. Knik berekenen
 35. De Kniktabel
 36. Berekening dwars-en-langsbalken
 37. Vergeet-mij-nietjes bij buiging op een balk
 38. Van alles wat - Basis-vragen-en-opdrachten
 39. Sterkteberekening van bouten en hoeklassen
 40. Voorbeeld kopplaatverbinding met bouten
 41. Extra oefenopgaven over bouten en hoeklassen
 42. Extra toetsopgaven berekening van lassen
 43. Excelblad berekening van hoeklassen
 44. Project Staalbouw
 45. Buiging en Wringing met uitleg
 46. Oefenopgaven buiging en wringing
 47. Grafostatica
 48. Vraagstukken uit de werktuigbouw deel 1
 49. Vraagstukken uit de werktuigbouw deel 2
 50. Presentatie Materiaalstructuren
 51. Stangenveelhoek_en_poolfiguur
  met dank aan TU Delft en Eindhoven:
 52. Spanningen en vervormingen TU Eindhoven
 53. Draagconstructies deel 1
 54. Draagconstructies deel 2


Leuke site over autotechniek:

https://www.mvwautotechniek.nl/

Leuke site voor MBO studenten werktuigbouwkunde:

https://afokkerwerktuigbouw.nl/

Video's

 1. Staafkrachten in constructies (Trusses)
 2. Uitleg Snede methode van Ritter
 3. Buigspanningen in balken
 4. Materiaalstructuren
 5. Bereiding van Staal
 6. Verbindingstechnieken
 7. De condensator


Studenten van Gilde Opleidingen leerjaar 3 Werktuigbouwkunde samen met 2 Fontys-studenten maken lasmallen en programmeren de Cobot voor laswerkzaamheden
Het project wordt uitgevoerd bij de firma Addit in Venlo .
Met dank aan de las-engineer van Addit
 1. Lasrobot bij Addit


Hieronder de video waarin de samenwerking tussen de studenten van Gilde Opleidingen, 2 Fontys-studenten en Addit wordt weergegeven:
 1. Video bij Addit


Lesmateriaal Exacte vakken ter ondersteuning van de technische vakken en doorstromen naar HBO:

 1. Wiskunde Keuzedeel voorbereiding HBO
 2. Basisdeel leerjaar 1 en 2
 3. Keuzedeel Specifiek K1348
 4. Keuzedeel Specifiek K1349
 5. Oefentoetsen : Keuzedeel Voorbereiding wiskunde voor het HBO:
 6. Handige wiskunde-apps
 7. Wiskunde academie
 8. Dictaat Rekenvaardigheden
 9. Getallentheorie
 10. Theorie Ontbinden in factoren
 11. Theorie kwadratische functies
 12. Theorie over differentiëren
 13. Formuleblad differentiëren
 14. Oefenopgaven differentiëren
 15. Uitwerking Oefenopgaven differentiëren
 16. Differentiëren vervolg
 17. Theorie wiskunde over optimaliseren
 18. Functies
 19. Workshop over integreren
 20. Uitwerking Workshop integreren
 21. Toepassing integreren bij werktuigbouw
 22. Integraal Rekenen
 23. Integreren
 24. Interpoleren
 25. Mathematiseren
 26. Oplossen van stelsels vergelijkingen
 27. Optimaliseren in de meetkunde
 28. Priemgetallen zeef van Eratosthenes
 29. Uitleg ontbinden in factoren en kwadraatsplitsen
 30. Uitleg abc formule
 31. Testen abc formule
 32. Vector meetkunde
 33. Workshop Verhoudingen
 34. Workshop Goniometrie 1
 35. Workshop Goniometrie 2
 36. Presentatie theorie over krachtenleer
 37. Workshop Krachten en oefenopdrachten
 38. Theorie dichtheid 1
 39. Theorie dichtheid 2
 40. Theorie meetkunde
 41. Workshop dichtheid 1
 42. Workshop dichtheid 2
 43. Workshop meetkunde
 44. Workshop rekenen met eenheden
 45. Workshop Elektriciteit
 46. Workshop Energie en Arbeid
 47. Workshop Gaswetten
 48. Workshop-Optimaliseren
 49. Workshop verbanden
 50. Workshop CNC
 51. Workshop Doorsnede tekenen
 52. Oefentoets Differentiëren met uitwerkingen
 53. Oefentoets differentiëren
 54. Oefentoetsen Integreren met Uitwerkingen
 55. Oefentoets keuze-toets
 56. Oefentoets kwadratische functies
 57. Theorie Goniometrie basisregels
 58. Theorie Goniometrie vergelijkingen
 59. Theorie Goniometrische functies en grafieken
 60. Stappenplan ontbinden in factoren
 61. Stappenplan kwadraat afsplitsen
 62. Uitleg kwadraat afsplitsen
 63. Oefenopgaven kwadratische functies
 64. Stappenplan ontbinden in factoren & Kwadraat afsplitsen
 65. Stappenplan abc-formule
 66. Macht functies
 67. Stappenplan snijpunten berekenen
 68. Sinus- en Cosinusregel
 69. Theorie over logaritme
 70. Theorie rechte lijnen
 71. Workshop rechte lijnen
 72. Theorie Druk
 73. Workshop Druk
 74. Theorie Momenten
 75. Workshop Momenten
 76. Getallentheorie en logaritme
 77. Antwoorden uit het boek differentiëren

Ontwerpen met Solid Works: 
 

Portfolio

 

Aambeeld

Drukveer

 

Bankschroef

Draadspil

 

Bankschroef

As

 

Losse Bek

 

Koffiebeker

 

Velden met een * zijn verplicht

Onderlegger

 

Samenstelling

 

vaste Bek

.